กิจกรรมวิชาการ.

IMG_2560

          Mr.Paul  Richardson   International QA/QC Co-ordinator จาก HPTN Laboratory Network มาเยี่ยมเยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้เยี่ยมห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory และ Specimen Processing Unit พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory QA/QC), การทำ Method Validation และ Good Clinical Laboratory Practice แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory ของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557

……………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1549 Views