กิจกรรมวิชาการ.

IMG_4566

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการจัดทำต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ หรือ การเขียน Manuscript ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมี Professor Bruce G. Weniger ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดสถาบันฯ เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักวิจัยและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย

………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1586 Views