กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการบรรยาย ในห้วข้อเรื่อง Physical exercise and the prevention of cancer โดย Dr.Mark H.Roltsch, PhD., Program Director (Office of Research Training and Careers Development Division of Cardiovascular Sciences National Heart, Lung and blood Institute) ให้กับบุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553

Post 1882 Views