กิจกรรมวิชาการ.

IMG_7060

บุคลากรจากหน่วย Clinical Laboratory Unit ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับการอบรมวิชาการ เรื่อง Clinical Utility of new Beckman Coulter parameters and CPD โดยวิทยากรจากบริษัท Beckman Coulter Inc. ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และนำมาประยุกต์ใช้สำหรับงานวิจัยทางคลินิคที่มีคุณภาพต่อไป

IMG_7053 IMG_7052IMG_7054 IMG_7057IMG_7066 IMG_7058

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1617 Views