กิจกรรมวิชาการ.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ให้การต้อนรับ Dr. Myat Htoo Razak, MBBS, MPH, PhD Program Director จาก National Institutes of Health ซึ่งได้เดินทางมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของทุน Fogarty International Clinical Research Training for Scholars and Fellows โดยมีรศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับร่วมแลกเปลี่ยน และนำชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

……………………………………………………….

Post 1640 Views