กิจกรรมวิชาการ.

หน่วยต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก 12 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการพร้อมการสาธิต ตรวจภาวะโภชนาการ เช่นชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดเส้นรอบเอว วัดความดัน เจาะเลือดหาปริมาณน้ำตาล ตรวจปัสสาวะ การตรวจเท้า และการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมกับให้คำปรึกษา โดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

……………….

Post 1476 Views