กิจกรรมวิชาการ.

1291262109

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ทางทีมงานสำนักข่าว ทีวีไทย ได้มาถ่ายทำข่าว และสัมภาษณ์ ดร. ศักดา พรึงลำภู หัวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารพื้นบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: แคบหมูและผลิตภัณฑ์เลียนแบบแคบหมู ศูนย์วิจัยด้านโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย คือ แคบหมูอนามัยและแคบหมูเลียนแบบ ที่มีปริมาณไขมันและโซเดียม น้อยกว่า แคบหมูที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภค และผู้สนใจทั่วไป

……………………………………………….
ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1476 Views