กิจกรรมวิชาการ.

1294215179

ผศ. เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญไชย หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Dr. Rebecca  Imes นำคณะนักศึกษาจำนวน 12 ท่าน จากมหาวิทยาลัย Carrloll ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในเรื่องของการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วันที่ 5 มกราคม 2554

……………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1585 Views