กิจกรรมวิชาการ.

1294983876

รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมเยือนจาก RTI Asia HIV Program และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในงานวิจัยด้าน HIV / AIDS เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554

Post 1929 Views