กิจกรรมวิชาการ.

รศ.สุวัฒนฺ์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการ และนายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนกิจ ให้การต้อนรับ Dr. Neal Wetheral และ  Dr.Micheal Ussery, DAIDS/ NIAID, จาก National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory, Specimen Processing Unit และห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้การรับทุนของ NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 

………………………………………….

Post 1618 Views