กิจกรรมวิชาการ.

รศ.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ศ.นพ. ธีระ ศิริสันธนะ และ ศ.พญ.วิรัติ ศิริสันธนะ ให้การต้อนรับ Ms. Suheila Abdul Karrim และ Mr. Jan S. Peterson จาก National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามการดำเนินงานของ โครงการวิจัย HPTN และ IMPAACT เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554                                       

Post 1668 Views