กิจกรรมวิชาการ.

รศ. นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก The Microbicide Trials Network (MTN), International Rectal Microbicide Advocates (IRMA) และ AVAC: Global Advocacy for HIV Prevention นำโดย Dr. Ian McGowan, Dr. Ross Cranston, Jim Pickett, Clare Collins, Jonathan Lucas และ Jeanna Piper พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในเรื่องของการศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFRLY GIBSON ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2555

…………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1115 Views