กิจกรรมวิชาการ.

ขอเชิญบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจรับฟังการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ Research Opportunity in omega 3 fatty acid ในวันที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม DONALD JEFFRLY GIBSON ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 โดย Professor Michael James PhD Chief Medical Scientist, Rheumatology Unit, Royal Adelaide Hospital, The University of Adelaide , ประเทศออสเตเรีย เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง omega 3 fatty acid (น้ำมันตับปลา) ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีรายงานว่าลดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจได้มาก จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

…………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 961 Views