กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จัดการบรรยายและเสวนา ในหัวข้อเรื่อง Research Opportunity in omega 3 fatty acid หรือ omega 3 fatty acid (น้ำมันปลา) ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีรายงานว่าลดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจได้มาก สถาบันฯ ได้เชิญ Professor Michael James  ซึ่งท่านทำงานวิจัยด้าน น้ำมันปลา จากมหาวิทยาลัยแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมี รศ. นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าหน่วยวิจัยโภชนาการ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม DONALD JEFFRLY GIBSON  อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 10 มกราคม 2555

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1071 Views