กิจกรรมวิชาการ.

รศ. นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันฯ  เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ พิธีถวายสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังอดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ล่วงลับ และพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” และมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระประจำปี 2555 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคาร 24 มกราคม 2555

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1104 Views