กิจกรรมวิชาการ.

คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและคณะนักวิจัย จากศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน “ มหกรรมพืชผักช่อแลปลอดสารสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 6” ซึ่งเป็นการขยายผลงานวิจัยเกี่ยวกับทางเลือกใหม่ในการเกษตรเพื่อส่งเสริมอาหารปลอดภัย ที่ทางหน่วยวิจัยได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง  ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2555

ขบวนรถแห่จาก 6 หมู่บ้านในตำบลช่อแล

…………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3398 Views