กิจกรรมวิชาการ.

นายรัศมี แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้อนรับคณะผู้ตรวจ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก NIH ของประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Dr.Michael Ussery จาก DAIDS Clinical Laboratory Oversight Team (DCLOT) และจาก FHI360 Asia/Pacific Region นำโดย Janet Robinson และคุณ ชีชวาลย์ สงวนศิลป์ เมื่อวันที่ 24- 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1276 Views