กิจกรรมวิชาการ.

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันฯ นำโดย อ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์ วิจัยด้านโรคเอดส์ฯ บุคลากร และผู้สนใจ จัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ณ สถานสงเคราะห์ บ้านร่มไทร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1192 Views