กิจกรรมวิชาการ.

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ. สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ นักวิจัยร่วมในโครงการ และอาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยในรายการ มองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. 11 ในประเด็น สถานการณ์มลพิษหมอกควันกับนวตกรรมนักวิจัย โดยในการออกอากาศครั้งนี้ เพื่อแนะนำเครื่องวัดปริมาณฝุ่นหมอกควันที่คณะนักวิจัยผลิตขึ้น เพื่อทดแทนเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาถูกกว่าเครื่องนำเข้าถึง 3 เท่า และมีประสิทธิภาพในการวัดฝุ่นได้ไม่เกิน 1 วินาที ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม 2555

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบนวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1143 Views