กิจกรรมวิชาการ.

นักวิจัยจาก The School of Medical Sciences, University Sains Malaysia (USM) โดย Assoc. Prof. Rusli Abdullah พร้อมกับทีมงานและนักศึกษาทางการแพทย์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย โดยมี รศ. นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการวิจัยของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1094 Views