กิจกรรมวิชาการ.

รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำพิธีมอบเสื้อสามารถแก่นักกีฬาของสถาบันฯ ที่ทำผลงานดีจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง 34 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬาบุคคลกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1181 Views