กิจกรรมวิชาการ.

คณะผู้ตรวจตราการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย (Thai FDA) เข้าตรวจตราโครงการวิจัย Protocol No. IMPAACT P1083 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ พร้อมกับอำนวยความสะดวกในการตรวจตรา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

…………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1160 Views