กิจกรรมวิชาการ.

ทีมวิจัยด้านสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเชิญจากเรือนจำจังหวัดลำพูน ไปให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ จำนวน 25 คน ตามโครงการโปรแกรมแก้ไขและฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย) โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นถึงโทษและพิษภัย ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านกิจกรรม “ฐานการเรียนรู้” เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายและโทษจากการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1422 Views