กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญในพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและเมืองเชียงใหม่ด้วย

………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1121 Views