กิจกรรมวิชาการ.

คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย CTU และโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ HIV สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม Thailand HIV/AIDS CTU Full Group Meeting ณ Thai Red Cross AIDS Research Center สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มิถุนายน 2555

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1033 Views