กิจกรรมวิชาการ.

นักวิจัยโครงการซูบอกโซนจากสหรัฐอเมริกา มาพบคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนด้านสารเสพติด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปิดโครงการ พร้อมกับซักถามข้อข้องใจและปรึกษาหาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมกันให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยต่อไป

………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1113 Views