กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6285

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบริการวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งก่อนกิจกรรมเริ่ม ได้มีพิธีตั้งจิตอธิษฐานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นก็ได้เริ่มงานวันเอดส์โลก โดยนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีและการให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรี การร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลแล้ว ยังมีการเสวนาหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี จึงถือได้ว่ากิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย อันจะเป็นหนทางในการลดการติดเชื้อเอชไอวีให้ลดลงได้ในอนาคต

 

IMG_6334 IMG_6345 IMG_6265 IMG_6276 IMG_6383 IMG_6298 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_6420

 

ขณะเดียวกัน ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเอดส์โลก World AIDS Day “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” เช่นกัน ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการออกบูทเล่นเกมและให้ความรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่างแวะเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานที่ทำงานด้านการป้องกันเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต รองหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับรางวัลจากนายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ อีกด้วย

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1901 Views