กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

20161221_090823up

ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย และ ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกกรรม ตรวจระดับสารเคมีในร่างกาย และให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยชุมชนมีส่วนร่วมในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลเวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

20161221_083728up 20161221_085003up 20161222_083527up 20161222_085429up 20161222_090238up20161222_173840up เก็บ ตย.พร้าว2_๑๖๑๒๒๙_0014 เก็บ ตย.พร้าว2_๑๖๑๒๒๙_0036เก็บ ตย.พร้าว2_๑๖๑๒๒๙_0024

………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1607 Views