กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

งานวันเด็ก เก็บตกนิดหน่อยค่ะ_170116_0047

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้แนวคิด ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน ร่วมสร้างฝันให้เด็กดอย ณ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 โดยนำอุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่น และเงินสนับสนุน จากบุคลากรของสถาบันฯ พร้อมทั้งกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการของเด็กว่าเด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยหรือไม่, เกมบิงโกสารเสพติด ที่จะสอดแทรกความรู้ด้านสารเสพติดผ่านเกมบิงโกที่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ และกิจกรรมล้างผักและผลไม้เพื่อให้เด็ก ตลอดจนชาวบ้านรู้จักการล้างผักที่ถูกต้อง ช่วยลดสารเคมีทางการเกษตรได้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เมื่อเด็กได้เข้าร่วมครบทุกฐาน จะมีสิทธิ์จับรางวัลพิเศษที่ชาวสถาบันฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันหามาให้เพื่อเป็นการสร้างฝันและกำลังใจ เพื่อให้เด็กใน อ.กัลยาณิวัฒนา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ พร้อมที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

S__79347718 แจ่มหลวง 13 ม.ค._170116_0042 งานวันเด็ก เก็บตกนิดหน่อยค่ะ_170116_0024 แจ่มหลวง_170116_0107 งานวันเด็ก เก็บตกนิดหน่อยค่ะ_170116_0043 25600114 #1_170116_0041 แจ่มหลวง_170116_0110แจ่มหลวง_170116_0135 วันเด็ก 2017_170116_0051แจ่มหลวง_170116_0021 แจ่มหลวง_170116_0031 วันเด็ก 2017_170116_0055 แจ่มหลวง_170116_0039 วันเด็ก 2017_170116_0060   วันเด็ก 2017_170116_0065กล้องต่ายเจ้า_170116_0078

IMG_7375

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1799 Views