กิจกรรมฉลอง 50 ปี.

CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0005

ไม่มีเทียนเราพร้อมให้ ขยะเหลือใช้เราขอ   ทำกิจกรรมเมื่อวันที่ 29  พฤจิกายน  2559

 

CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0017 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0016 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0015 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0014 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0013 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0012 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0011 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0010 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0009 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0008 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0007 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0006 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0005 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0004 CSR แจกเทียน เก็บขยะ_170126_0003

Post 1478 Views