กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

ทัวร์นก Day 1_๑๗๐๕๑๙_0025

เมื่อวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2560 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำทีมโดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนไปให้บริการตรวจเส้นฟอกไตและสมรรถภาพของหลอดเลือด (ABI) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยหลังการดูแลรักษาที่เข้ามาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือสายใต้ ครอบคุม 6 จังหวัดได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย โดยการจัดกิจกรรมครั้งมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการอย่างเนืองแน่น และยังพบว่ามีผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไตมีความผิดปกติ ผู้ป่วยบางส่วนมีหลอดเลือดตีบตันที่ขา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการเกิดแผลเรื้อรัง และทำให้เกิดเเผลเน่านำไปสู่การตัดขาในที่สุด ซึ่งคณะนักวิจัยเองก็ได้ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกด้วย

 

Day 2_๑๗๐๕๑๙_0190_2 Day 2_๑๗๐๕๑๙_0190_24 Day 3_๑๗๐๕๑๙_0180 Day 3_๑๗๐๕๑๙_0216_9 Day 3_๑๗๐๕๑๙_0216_13 Day 3_๑๗๐๕๑๙_0216_25 Day 3_๑๗๐๕๑๙_0216_36 Day 3_๑๗๐๕๑๙_0216_40 Day 4_๑๗๐๕๑๙_0031 Day 4_๑๗๐๕๑๙_0106_19 Day 4_๑๗๐๕๑๙_0106_23 ทัวร์นก Day 1_๑๗๐๕๑๙_0017 ทัวร์นก Day 1_๑๗๐๕๑๙_0023 ทัวร์นก Day 1_๑๗๐๕๑๙_0040 ทัวร์นก Day 1_๑๗๐๕๑๙_0088 ทัวร์นก Day 1_๑๗๐๕๑๙_0099_7 ทัวร์นก Day 1_๑๗๐๕๑๙_0099_24

…………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1544 Views