กิจกรรมทั่วไป.

DSC_5459

ศ. เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักด์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีแก่บุคลากรของสถาบันฯ อีกด้วย

 

IMG_1104 IMG_1109 IMG_1111 IMG_1113 IMG_1115 IMG_1121 IMG_1136 IMG_1168

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1279 Views