กิจกรรมทั่วไป.

IMG_1591

ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ นำเทียนที่ได้จากการหล่อขึ้นในพิธีหล่อเทียนพรรษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 พร้อมกับคณะและส่วนงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม โดยมี ศ. เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 

IMG_1546 IMG_1552 IMG_1561 IMG_1569 IMG_1565 IMG_1566 IMG_1576 IMG_1587

………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1292 Views