กิจกรรมวิชาการ.

นพ.ณัฐพล  โฆษชุณหนันท์ นักวิจัยของศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมสุขภาพเพื่ออนาคต” ในหัวข้อ “นวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยการกินยาต้าน” ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 วิถีวิจัย: วิถีสู่อนาคต ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1119 Views