กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษา เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญงานสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 49 ปี ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

พิธีทำบุญงานสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 49 ปี นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนา การร้องเพลงประสานเสียงของนักศึกษา นิทรรศการ วิดิทรรศน์ ผลงานเด่นของนักศึกษา การอภิปรายเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการศึกษา 4.00” และชมดนตรีในสวน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1499 Views