กิจกรรมวิชาการ.

เชิญชวนผู้ที่สนใจ รับชมรายการ “มองเมืองเหนือ” ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.20 – 9.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 (ช่อง NBT) โดยมี ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมรายการ ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์

………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1135 Views