กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2327up

ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ที่จะเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมี รศ. นพ.อำนาจ  อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มีบุคคลกรของสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ท่าน และตั้งแต่วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2560 จะได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ต่อไป

 

IMG_2317up IMG_2323up IMG_2313up IMG_2321up IMG_2322up IMG_2319up IMG_2307up

…………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1456 Views