กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2404up

ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1463 Views