กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2432

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ในโอกาสเปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2560   ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศ. เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยกงสุลใหญ่อินเดีย กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ตลอดถึงบุคคลภายนอก เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

IMG_2413 IMG_2414 IMG_2416 IMG_2420 IMG_2426 IMG_2433

………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1637 Views