กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2499up

ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ธีรภัทร  วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 12 ปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ณ บริเวณหน้าอาคารบริหาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

…………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1467 Views