กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2522up

รศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

…………………………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1244 Views