กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร HB 7 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 

 

………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Post 1249 Views