กิจกรรมวิชาการ.

นักวิจัยจาก Korea University ประเทศเกาหลี เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยมี ดร.ศักดา  พรึงลำภู นักวิจัยอาวุโส ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคตอีกด้วย

…………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1004 Views