กิจกรรมทั่วไป.

IMG_2988

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 22 กันยายน 2560 โดยในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข

 

IMG_2961 IMG_2966 IMG_2969 IMG_2970 IMG_2982

………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1378 Views