กิจกรรมทั่วไป.

IMG_3013

ศ. นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศลมหิดล 60 เพื่อรวบรวมรายได้สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ป่วยยากจนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ บริเวณอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560

IMG_3000


sdr IMG_3013 IMG_3018 IMG_3055 IMG_3092 IMG_3102 IMG_3106

………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1624 Views