กิจกรรมทั่วไป.

IMG_3977up

ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1762 Views