กิจกรรมวิชาการ.

IMG_4594

เมื่อวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560 โครงการวิจัย HPTN083 ได้มีการจัดประชุมและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน Laboratory ของโครงการ HPTN083 โดยมี MR.PAUL RICHARDSON นักวิจัยโครงการ HPTN083 และผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory (CL) และหน่วยจัดการสิ่งส่งตรวจ Specimen Processing Unit (SPU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ MR.PAUL RICHARDSON ได้ไปเยี่ยมพิมานเซ็นเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมคลินิกสำหรับรับอาสาสมัครในอนาคต

 

IMG_4587 IMG_4588 IMG_4589 IMG_4591 IMG_4585 IMG_4586 IMG_4592

 

……………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3444 Views