กิจกรรมทั่วไป.

IMG_4668forweb

ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร “50 ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช.” ณ โรงประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไร่แม่เหียะ) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

 

………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 830 Views