กิจกรรมทั่วไป.

IMG_5685up

       ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสทำบุญวัน 42 ปีแห่งการสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์  แสงอุดม (ชั้น 12) อาคารเรียนและปฏิบัติการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1380 Views