กิจกรรมวิชาการ.

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับชมรายการ “มองเมืองเหนือ” ทางช่อง 11 หรือ NBT วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 – 9.00 น. นำเสนอหัวข้อ “ความก้าวหน้าของเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก” และ “เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาหมอกควันปี 2556” โดยมีนักวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแขกรับเชิญในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย

………………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1145 Views